Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

DPM-BA-5A - Digitální ampérmetr

„DPM-BA-5A“ je digitální panelový měřící přístroj – ampérmetr s rozsahem +/-5A. Přístroj je řízený mikroprocesorem se čtyřmístným displejem a nastavovacími prvkami pro kalibraci. Proudový senzor pracuje na principu Hallova jevu a galvanicky odděluje měřený obvod od napájecího napětí.

DPM-BA - modul určený pro zabudování do stolice na zkoušení vstřikovačů CR

Technické údaje

  • napájení z externího zdroje 9-18V
  • Rozsah měřeného proudu +/-5A +/- 2%, galvanicky oddělený 2,1kVRMS
  • Maximální napájecí proud 0,2A
  • Zobrazovač čtyřmístný LED displej, výška znaku 14mm, barva červená
  • Rozsah zobrazované hodnoty -5,00÷5,000A
  • Rychlost měření 6 měření za sekundu
  • Doba ustálení naměřené hodnoty cca 3s při skokové změně proudu
  • Připojení šroubovací svorkovnice na zadní straně
  • Rozsah pracovní teploty 0°C ÷ +50°C
  • Rozměry, materiál 48x65x71mm, ABS
DPM-BA-5A digitální ampérmetr +/-5A

Popis

Digitální panelový ampérmetr DPM-BA-5A měří střední hodnotu střídavého proudu a stejnosměrný proud. Rozsah zobrazované hodnoty je -5,00 až 5,000A. Mimo tento rozsah se na displeji zobrazí chybová hláška „Lo.“ nebo „Hi.“. Po zapnutí napájení se na displeji zobrazí test segmentů po dobu asi 1,5 vteřiny.

Připojení

DPM-BA-5A digitální ampérmetr zapojení
Modul se připojuje prostřednictvím šroubovací svorkovnice na zadní straně. Odpor proudových svorek mezi +I a –I je v řádu mOhm. Napájecí přívod je vhodné opatřit pojistkou s hodnotou 0,5A. Přívodní kabely zakončete kabelovou dutinkou, očkem o průměru 4mm nebo pocínujte.

Fotografie

DPM-BA-5A digitální ampérmetr +/-5A

28.1.2013 Jiří Blecha

Ceny viz e-shop.

Dokumenty ke stažení

DPM-BA-5A - technická specifikace (PDF momentálně nedostupné)