Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

M-PWM2: Tester akčních členů - PWM generátor s mnoha funkcemi

Aktuality

9.5.2017 Nová verze software: V1.4 Oproti předchozím verzím je k dispozici více automatických módů: celkem 6 variabilních automatických módů, dále po zapnutí je LED indikována aktuální verze software tzv. blikacím kódem.

M-PWM2-A/B

M-PWM2 je vylepšený tester - generátor signálových nebo výkonových impulsů pro zkoušku akčních členů řízených signálem PWM. Tester obsahuje dva výstupy. Jeden výkonový pro buzení samotných akčních členů a druhý signálový přepínatelný 5V/12V. Výkonový výstup má vypínatelnou antiparalelní diodu pro rozšíření proporcionality akčního členu. Tester navíc disponuje 6-ti automatickými variabilními režimy s širokou škálou nastavení pro test, čištění a promazání akčních členů.


Tester M-PWM2: Rychlá a snadná kontrola aktuátorů s možností jejich opravy.

Technické údaje M-PWM2

  • Vstupní napětí 12V (12/24V M-PWM2-B), napáj.kon. O5,5/2,1mm
  • Výstupní průběh na výstupu SIGNAL obdélníkový 5V/12V max.50mA
  • Výstupní proud OUT trvale 4A (otevřený kolektor) max. 10A špičkově
  • Frekvence PWM 10÷10 000Hz
  • Střída PWM 0,1÷99,9%
  • Doplňkové funkce 6 automatických variabilních módů Signálový výstup Vypínač rozšířené proporcionality (antiparalelní dioda)
  • Rozsah pracovní teploty -20°C ÷ +50°C
  • Rozměry (DxŠxV) 88x148x40mm
Tester M-PWM2 - popis přístroje
Tester M-PWM2 - popis přístroje

Popis přístroje

Levým potenciometrem (frekvence Hz) se nastavuje frekvence PWM signálu v rozmezí od 10Hz do 10kHz, stupnice má logaritmický průběh, takže lze nastavit přesně libovolnou frekvenci. Pravým potenciometrem (střída %) se nastavuje střída signálu od 0% do 100%. Tlačítko uprostřed (START STOP) spouští generátor „stiskem zapni, stiskem vypni“. Indikační LED nad tlačítkem signalizuje napájení zelenou barvou, červené zbarvení signalizuje spuštění generátoru.

Výbava

Výkonový výstup

Hlavním výstupem testeru je výkonový výstup na zdířkách červený/modrá. Výstup je dimenzován na proud 4A, u indukčních zátěží je omezena napěťová špička-překmit na hodnotu 65V. Výstup je jištěn pojistkou T4A.

M-PWM2 - svorky připojení

Signálový výstup

Tester je vybaven i signálovým výstupem SIGNÁLOVÝ (+) (-), jehož výstupem je PWM signál o přepínatelné amplitudě 5V nebo 12V. Tento výstup je možné použít pro řízení akčních členů s vlastním zesilovačem, případně je možné nahradit některé senzory mající napěťový výstup PWM s proměnnou střídou nebo s proměnnou frekvencí (některé tlakové snímače, měřiče hmotnosti vzduchu, snímače otáček, apod.).

Vypínač rozšířené proporcionality

Tester je vybaven vypínatelnou antiparalelní diodou. Jedná se o polovodičovou diodu zapojenou antiparalelně k výstupním výkonovým svorkám. Zapnutím antiparalelní diody (poloha I) se dosáhne široké proporcionality u akčních členů obsahující indukčnost (elektromagnetické ventily, solenoidy apod.). Naopak její vypnutí (poloha 0) je požadováno u akčních členů zkoušených v impulsním režimu (vstřikovače,...). Dále její vypnutí je vhodné v režimu čištění a promazávání proporcionálních akčních členů, tím se dosáhne větší účinnosti.

Automatické variabilní módy

Tester umožňuje přepnout do automatického režimu pro plynulý test, vyčištění a promazání/rozchození zaseknutého nebo přidrhnutého akčního členu. V automatickém režimu Mód 1-4 se plynule mění střída signálu i frekvence, takže je akční člen vystaven celé škále impulsů, kdy v určitém pásmu dojde i k mechanické rezonanci pohyblivé části. V rezonanci je pak pohyblivá část nucena pohybu mnohem větší silou než v běžném režimu. Mód 5 zapíná a vypíná výstup-simulace impulsů pro širší využití v autodiagnostice. Mód 6 je zcela nahodilý – nahodilá změna frekvence i střídy signálu. Ve všech automatických režimech je brán ohled i nastavení ovládacích potenciometrů – dle tabulky mění parametry automatického módu (rychlost změny frekvence, střídy nebo obojího).

M-PWM2 - 6 variabilních automatických módů

Příklady použití a zapojení

Tester umožňuje přepnout do automatického režimu pro plynulý test, vyčištění a promazání/rozchození zaseknutého nebo přidrhnutého akčního členu. V automatickém režimu Mód 1-4 se plynule mění střída signálu i frekvence, takže je akční člen vystaven celé škále impulsů, kdy v určitém pásmu dojde i k mechanické rezonanci pohyblivé části. V rezonanci je pak pohyblivá část nucena pohybu mnohem větší silou než v běžném režimu. Mód 5 zapíná a vypíná výstup-simulace impulsů pro širší využití v autodiagnostice. Mód 6 je zcela nahodilý – nahodilá změna frekvence i střídy signálu. Ve všech automatických režimech je brán ohled i nastavení ovládacích potenciometrů – dle tabulky mění parametry automatického módu (rychlost změny frekvence, střídy nebo obojího).

M-PWM2 - Příklady použití a zapojení

Možnost aktualizace i starších přístrojů

Starší verze testerů vyrobených do dubna 2017 mohou být aktualizovány na nejnovější verzi v1.4. Neváhejte a domluvte si aktualizaci testeru na nejaktuálnější verzi software a získejte nové funkce navíc.
Jak zjistím, jestli potřebuji aktualizovat software?
Pokud po zapnutí přístroje není vyblikán blikací kód 1,4, tak se jedná o starší verzi, kterou doporučujeme aktualizovat. Blikací kód vypadá následovně:

Tester M-PWM2 - blikací kód
Tester M-PWM2 - blikací kód verze SW
Co aktualizací získám?
Aktualizací přístroje jsou rozšířeny jeho funkce, součástí aktualizace je i nový vrchní štítek přístroje - nový design se srozumitelnějšími popisky, aktuální návod k přístroji, který obsahuje mnoho příkladů použití.

9.5.2017 (Aktualizováno 27.4.2021) Jiří Blecha

Ceny viz produkty.

Související články a produkty

Dokumenty ke stažení

M-PWM2 - technická specifikace (PDF 1600kB)