Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

D2Vconv - převodník střídy na napětí

D2VCONV je převodník střídy na napětí pro měřící účely v automobilové diagnostice. Slouží pro jednoduché přímé zobrazení střídy PWM signálu na obrazovce osciloskopu bez nutnosti odečítat střídu signálu pomocí časových značek a není třeba použít rychlou časovou základnu.

Rychlé přímé zobrazení střídy signálu na osciloskopu

Technické údaje verze C (v1.4)

 • vstupní signál o jmenovité amplitudě 5/12/24V
 • rozsah vstupního napětí 4,5-28V
 • vstupní impedance 2kOhm
 • pro vstupní impedanci měřícího přístroje větší než 500kOhm
 • časová odezva max. 100ms
 • převod 0÷100% -> 0÷1V
 • přesnost převodu 10%
 • pracovní teplota 5÷40°C
 • BNC konektory na bablíku cca 10cm
 • vypínač funkce převodu (V1.1)
 • rozměry V1.4:30x18x17mm (D x Š x V)

Blokové schéma (v1.4)

D2Vconv - blokové schéma

Převodník převádí střídu (0÷100%) vstupního PWM(pulsně-šířková modulace) signálu na napěťovou úroveň (0÷1V). Převodník pracuje pouze pro kladnou polaritu signálu. Výstupní úroveň jje úměrná vstupní střídě PWM signálu s převodem 1V/100%

Připojení

Přípravek se zapojuje mezi měřící přístroj a přívodní signálový kabel (sondu) pomocí BNC-F a BNC-M konektorů. Stínění vstupního a výstupního konektoru je propojeno. Pro správný převod nesmí vstupní signál obsahovat stejnosměrnou složku

D2Vconv - připojení
D2Vconv - v1.1
D2Vconv v1.1
D2Vconv - v1.4
D2Vconv v1.1 verze C

Příklad použití

Převodník lze použít všude tam, kde je třeba měřit střídu signálu PWM. Většinou se jedná o signál řídící výkonové akční členy(proporciální ventily a podobně). Při hledání závad na celém systému je třeba rozlišit příčiny od následků.
Měření ovládání turbodmychadla/systém přeplňování, poruchy vysokotlakého systému u vozůl commonrail (nedosažen požadovaný tlak/ překročen požadovaný tlak), ovládání škrtící klapky, ovládání ventilu recirkulace spalin EGR/AGR, a pod.

 • Řízení tlaku paliva v railu (systém Common-rail)
 • Řízení tlaku v sání (přeplňovaný motor)
 • EGR - recirkulace výfukových plynů
 • Řízení počátku vstřiku (TDI motory s rotačním čerpadlem EDC)
 • a další

Pro změření střídy signálu bez použití přípravku D2Vconv je třeba použít rychlou časovou základnu přepnutou rozsah alespoň stejný jako je perioda měřeného signálu(tedy například pro 1kHz PWM je třeba mít časovou základnu přepnutou na 1ms/dílek nebo méně).

Měření rychlou časovou základnou
červená: samotný PWM signál | zelená: střída signálu na výstupu převodníku D2Vconv

Ovšem sledovaná regulovaná veličina potřebuje mnohem pomalejší časovou základnu(typicky 100ms/dílek a více). Tedy není možné sledovat naráz samotný řídící PWM signál a ostatní veličiny(tlak, úhel, napětí, atd.).
Připojením přípravku D2Vconv můžeme sledovat rovnou střídu signálu i při delší časové základně.

Měření rychlou časovou základnou
červená: samotný PWM signál | zelená: střída signálu na výstupu převodníku D2Vconv

Převodník zobrazí střídu 0÷100% jako napětí o úrovni 0÷1V. Ihned je jasně vidět jestli střída stoupá, klesá a orientačně lze určit i hodnotu střídy.

Ceny a ucelená nabídka v brožuře zde...

Produkty-automobilová diagnostika: brožura (PDF 2700kB)

Dokumenty ke stažení

D2V conv převodník D2V conv - převodník střídy PWM na napětí pro měření osciloskopem (PDF 1MB)

29.7.2010(aktualizováno 17.1.2022) Jiří Blecha