Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

WLCR - relé výstražných světel

WLCR2 - relé výstražných světel WLCR2 relé výstražných světel pro montáž do vozidel z výroby nevybavených spínačem výstražných světel. Relé umožňuje spínání varovných světel nezávisle na přerušovači směrových světel (i s vypnutým klíčkem). Sepnutí relé je možné provést pomocí impulsu +12V nebo 0V (puls na kostru) nebo napěťovou úrovní +12 nebo 0V (ukostření vstupu) neboli použití tlačítka s aretací i bez aretace zapojeného na kostru nebo na plus. Výhodou relé WLCR2 je univerzálnost připojení.

Jednoduchá alternativa doplnění funkce výstražných světel...

Technické údaje

  • Napájecí napětí 12V
  • Provozní napětí 9 ÷15V
  • Vstupní napěťové úrovně 0÷15V (na vstupech)
  • Klidový odběr 0mA
  • Odběr v sepnutém stavu pulsně max. 100mA
  • Jmenovitá zátěž výstup L a R: 2x21W+2W, výstup K:4W
  • Frekvence blikání 1,5Hz +/- 0,5Hz (90+/-30 imp/min)
  • Požadované jištění pojistkou 15A
  • Provozní teplota -20÷+80°C
  • Rozměry 30x30x50mm

Blokové schéma

WLCR2 - blokové schéma WLCR2 - zapojení konektoru

Relé je napájeno z vývodů +12V a 31, spouštěno impulsem nebo napěťovou úrovní na vstupech I nebo , výstup K slouží pro připojení kontrolky funkce výstražných světel, kontakty spínacího relé jsou vyvedeny na svorky 30, L a R. Relé je opatřeno standardním konektorem pro 9-ti pinovou paticí pro automobilová relé. Je doporučeno použít tuto patici.

Připojení

Relé se připojuje na jištěné jmenovité napětí 12V na svorku +12V a kostru vozidla(záporný pól akumulátoru) svorku 31. Výkonový kontakt relé na svorce 30 se připojuje přes pojistku 15A na stálé napětí (svorka 30 na vozidle) Výstupy L a P se připojují na levou a pravou větev směrových světel, výstup K se připojuje na kontrolku výstražných světel. Vstup I nebo se připojuje na spínač/tlačítko výstražných světel.

WLCR2 - připojení

Připojením vývodu +12V na svorku 15(napětí po zapnutí klíčku) budou fungovat výstražné světla pouze při zapnutém zapalování, připojením tohoto vývodu na svorku 30 (stálé napětí) bude možno zapnout výstražná světla kdykoli

Popis funkce

Relé WLCR2 v pohotovostním režimu neodebírá žádný proud. Výstražná světla se aktivují stiskem tlačítka nebo sepnutím spínače výstražných světel. Je-li tlačítko nebo spínač sepnut méně než 0,6 sekundy je rozpoznán režim „stiskem zapni. stiskem vypni“ a výstražná světla budou zapnuta dokud se spínač nebo tlačítko opět na krátkou dobu nesepne. Je-li spouštěcí impuls delší než 0,6 sekundy je rozpoznán režim spínače a výstražná světla se vypnou po rozepnutí spínače nebo uvolnění tlačítka. Tohoto režimu lze využít i u ovládání pomocí tlačítka bez aretace, kdy lze výstražná světla aktivovat na krátkou dobu pouhým podržením tlačítka. Jeho uvolněním dojde k vypnutí výstražných světel

Montážní sada

Relé výstražných světel WLCR2 je dodáváno také v sadě s pojistkovým a reléovým držákem, kabeláží a montážním materiálem. Tato sada usnadňuje montáž do vozu. Kabeláž je předpřiravena pro nejběžnější zapojení relátka WLCR2.

WLCR2 - montážní sada

Připojením vývodu +12V na svorku 15(napětí po zapnutí klíčku) budou fungovat výstražné světla pouze při zapnutém zapalování, připojením tohoto vývodu na svorku 30 (stálé napětí) bude možno zapnout výstražná světla kdykoli

Doporučené příslušenství

Nově je možné k relé dodat příslušenství: spínače vhodné jak pro motocykly, čtyřkolky, skůtry, tak i automobily. Jedná se o spínače na řidítky nebo pro zástavbu do panelu - palubní desky.

WLCR2 - příslušenství - spínač varovných světel auto moto čtyřkolka

Upozornění

Relé není homologováno pro provoz na pozemních komunikacích!

25.3.2011 (doplněno 14.4.2017) Jiří Blecha

Ceny viz E-Shop: relé výstražných světel.

Dokumenty ke stažení

WLCR2 - návod k použití (PDF 390kB)