Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

Opravujeme diagnostiku Renault Clip (čínská kopie)

Na základě mnohých poptávek zařazujeme do služeb i opravu poruchové diagnostické sondy Renault Clip z čínské produkce


Obr. 1. Diagnostická sonda Renault Clip (jedna z verzí)

Diagnostika Renault Clip je díky čínským kopiím značně rozšířena do odborné veřejnosti, její spolehlivost však není valná a dochází k častým poruchám. Konkrétní poruchy jsou popsány níže:

"Neúspěšná rezervace sondy. Zkuste znovu a v případě opětovného neúspěchu kontaktujte technickou asistenci"

Chyba Renault Clip
Obr. 2. Chyba sondy Renault Clip

V případě vyskytnutí výše uvedené závady zkontrolujte napájení sondy z diagostické zásuvky automobilu a zkuste v počítači odebrat veškeré ovladače interface Ranault Clip.

Postup opravy diagnostiky Renault Clip

1. Kontrola napájení sondy Připojte sondu nejprve k diagnostické zásuvce automobilu s dostatečně nabitým akumulátorem. Červená LED (symbol akumulátoru) musí svitit.


Obr. 3. Kontrolka napájení sondy

Pokud nesvítí červená indikační LED, tak zkontrolujte přítomnost napětí v diagnostické zásuvce (kladný pól pin 16, záporný pól piny 4 s 5), zkontrolujte přívodní kabel(vnější poškození, přelámaný kabel, utržený pin v zástrčce a pod).

2. Reinstalace ovladačů pro WIN XP:


Obr. 4. Ovladače JCI Diagnostic MediaLayer Compatible Device

  • Připojte sondu k diagnostické zásuvce automobilu a přes USB k PC, nechte nalézt připojený Hardware
  • Spusťte Správce zařízení (Start-Ovládací panely-Systém, záložka Hardware - Správce zařízení) nebo klávesová zkratka WIN+Pause, nalezněte ovladače JCI-Dianostic MadiaLayer Compatuble Device, JCAE CAN a ISO Apres Renumeration
  • Odstraňte uvedené ovladače (pravé tlačítko myši a Odinstalovat)
  • Odpojte USB kabel, restartujte PC
  • Připojte opět USB kabel a nechte opět nainstalovat ovladače

Pokud výše uvedené postupy nepomohou, tak je závada způsobena většinou chybou Hardwaru. Takto poškozenou diagnostickou sondu nám můžete zaslat na opravu

Nedoporučujeme sondu opravovat svépomocí, mohlo by dojít k ještě většímu poškození citlivé elektroniky.
Kontaktujte nás na emailu info[zavinac]jb-elektronik nebo prostřednictvým formuláře níže:

Po opravě již sonda naběhne jak má, je detekován správný typ sondy a program přejde do úvodní obrazovky s výběrem typu automoilu


Obr. 5. Obrazovka Renault Clip po opravě sondy