Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

Opravy diagnostické sondy Renault Clip již NEPROVÁDÍME

Na základě mnohých poptávek zařazujeme do služeb i opravu poruchové diagnostické sondy Renault Clip z čínské produkce


Obr. 1. Diagnostická sonda Renault Clip (jedna z verzí)

Diagnostika Renault Clip je díky čínským kopiím značně rozšířena do odborné veřejnosti, její spolehlivost však není valná a dochází k častým poruchám. Konkrétní poruchy jsou popsány níže:

"Neúspěšná rezervace sondy. Zkuste znovu a v případě opětovného neúspěchu kontaktujte technickou asistenci"

Chyba Renault Clip
Obr. 2. Chyba sondy Renault Clip

V případě vyskytnutí výše uvedené závady zkontrolujte napájení sondy z diagostické zásuvky automobilu a zkuste v počítači odebrat veškeré ovladače interface Ranault Clip.

Postup opravy diagnostiky Renault Clip

1. Kontrola napájení sondy Připojte sondu nejprve k diagnostické zásuvce automobilu s dostatečně nabitým akumulátorem. Červená LED (symbol akumulátoru) musí svitit.


Obr. 3. Kontrolka napájení sondy

Pokud nesvítí červená indikační LED, tak zkontrolujte přítomnost napětí v diagnostické zásuvce (kladný pól pin 16, záporný pól piny 4 s 5), zkontrolujte přívodní kabel(vnější poškození, přelámaný kabel, utržený pin v zástrčce a pod).

2. Reinstalace ovladačů pro WIN XP:


Obr. 4. Ovladače JCI Diagnostic MediaLayer Compatible Device

  • Připojte sondu k diagnostické zásuvce automobilu a přes USB k PC, nechte nalézt připojený Hardware
  • Spusťte Správce zařízení (Start-Ovládací panely-Systém, záložka Hardware - Správce zařízení) nebo klávesová zkratka WIN+Pause, nalezněte ovladače JCI-Dianostic MadiaLayer Compatuble Device, JCAE CAN a ISO Apres Renumeration
  • Odstraňte uvedené ovladače (pravé tlačítko myši a Odinstalovat)
  • Odpojte USB kabel, restartujte PC
  • Připojte opět USB kabel a nechte opět nainstalovat ovladače

Pokud výše uvedené postupy nepomohou, tak je závada způsobena většinou chybou Hardwaru. Takto poškozenou diagnostickou sondu nám můžete zaslat na opravu.
Aktualizace: opravy diagnostik Renault Clip již neprovádíme.

Nedoporučujeme sondu opravovat svépomocí, mohlo by dojít k ještě většímu poškození citlivé elektroniky.

Po opravě již sonda naběhne jak má, je detekován správný typ sondy a program přejde do úvodní obrazovky s výběrem typu automoilu


Obr. 5. Obrazovka Renault Clip po opravě sondy