Vývoj a výroba elektronických zařízení, automobilová diagnostika.

Automobilová diagnostika - diagnostické přístroje

V nabídce mnoha firem je nespočet přístrojů s širokou škálou cen. Já zde budu uvádět zkušenosti s přístroji, které mi prošly rukama. Zaměřím se hlavně na sériovou diagnostiku.

VAG 1552

Mezi originál servisní diagnostiku patří přístroj VAG 1552 pro koncern VW. Tento přístroj je v dnešní době dávno překonaný programy pro PC jako jsou VAG Com, SuperVag atd. a připojeným interfacem mezi PC a auto. I uživatelské prostředí není příliš příznivé, ale po osvojení ovládání nemá tento přístroj konkurenci v rychlosti ovládání a hlavně je přenosný.

Poslední karta verze 6 již bohužel nepodporuje některé automobily roku výroby 2005 a výše. Zde již ze strany automobilek byl tlak na používání diagnostických přítrojů VAS.

Kromě diagnostiky všech systémů v automobilech koncernu VW však verze karty 6 ještě obsahuje OBD-II diagnostický mód. V tomto módu jsou přístupny standardní funkce jako je tomu u jiných OBD-II čteček.
Adresa 33:OBD-II

OBD II Scan Tool
Mode wählen 1..2..3..4..5..6..7..8..9..
 • 1: zobrazení naměřených parametrů
 • 2: zobrazení chybových kódů a podmínek za kterých byly uloženy do paměti
 • 3: zobrazeí seznamu chybových kódů včetně jejich slovního popisu
 • 4: vymazání paměti chybových kódů
 • 5: test lambda sond
 • 6: nesouvisle monitorované testy
 • 7: nahodilé závady
 • 8: test komponentů
 • 9: Informace o vozidle
 • C: ukončení funkce nebo diagnostiky
 • Q: potvrzení volby
 • ->: přechod na další stránku

Autel GS500

Poměrně jednoduchá a přehledná OBD čtečka. Ve své době (2007) byla za poměrně příznivou cenu, takže volba na koupi právě tohoto přístroje pro novější auta. Přestože má nespočet komunikaních protokolů(ISO9141-2, KWP2000, PWM, CAN-OBD2) nedokáže komunikovat s každým autem. Dokonce i při uskutečnění spojení( a načtení údajů) ještě není vyhráno. Občas se stane, že přístroj napíše 0 chybových kódů přestože jsou chyby v registru závad uloženy.

Devcom TSPro Color

Vynikající přístroj české výroby nabízený v mnoha konfiguracích. Plná konfigurace obsahuje velkou většinu evropských a asijských automobilů a některé americké vozy. Rozdělení je na osobní vozy, dodávky a OBD. Dále přístroj obsahuje čtyř nebo osmikanálový digitální osciloskop. S přístrojem se díky dotykové obrazovce pracuje velmi pohodlně. Velkou předností je český jazyk a rychlost. Spuštění přístroje trvá asi vteřinu a veškeré povely jsou vykonány okamžitě. Velký barevný displej je velkou předností přístroje, ale zároveň nevýhodou pro práci za slunného dne.

Sériová diagnostika software je poměrně dobře propracovaný. Nabízí výběr vozidel podle značky, typu a druhu elektronického systému. Poslední podskupina je typ řídícího systému. Spojení s řídící jednotkou je v případě bezproblémové komunikace téměř okamžité. Malý problém nastává pokud řídící jednotka daného typu není v automobilu nebo nastal nějaký problém v komunikaci. Pak se přístroj snaží několikrát navázat komunikaci a hláška na displeji "Čekejte prosím" může zdržet práci i na minutu, ale na druhou stranu při špatně zvoleném systému se mnohdy spojení i tak povede. Následující menu po připojení k řídící jednotce je standardní (výpis identifikace, čtení a mazání paměti závad, načtení parametrů a stavů systému, diagnostika akčních členů, konfigurace a další funkce podporované samotnou řídící jednotkou). Naměřené údaje a vyčtený registr paměti závad lze do přístroje uložit jako protokol s možností připsání vlastní poznámky. Dále je přístroj rozšířen o servisní funkce jako je mazání servisních intervalů, adaptace škrtících klapek, přizpůsobení pro výměnu brzdových destiček, přizpůsobení dálkových ovladačů, kódování vstřikovačů, výměna komponent atd. Vždy samozřejmě záleží na systému vozu.

Digitální osciloskop 4/8kanál je velkou předností přístroje. Vzorkovací frekvence až 20MS/s na každém kanálu umožňuje měření i těch nejrychlejších dějů v automobilu, ovšem vyhovuje i pro běžné měření v elektronice frekvencí do řádu několika MHz. Nejpomalejší časová základna je 5s/dílek přičemž vzorkovací frekvence je 10kS/s. V aktualizaci pro rok 2013 přibyla dlouhochybějící funkce ZOOM(Lupa), která je aktivní jak u logovaných průběhů tak i u rychlých průběhu se zastavenou časovou základnou. Nastavení lupy je možno v krocích 1x, 2x, 5x, 10x a 20x. Pro logované průběhy pro časovku 100ms/dílek je možno průběh v čase roztáhnout 10x a při časové základně 5s/dílek až 100x. Standardně dodávané kabely k osciloskopu jsou pouze banánkové vstupy což některému příslušenství (měřící sondy a přípravky) nevyhovuje. Proto jsem byl nucen udělat kabel s BNC-F konektory. Příklady některých naměřených průběhů můžete vidět v dalších článcích na tomto webu.

Osciloskop 1 mřížka
Printscreen osciloskopu 1 mřížka

Po novém upgradu (pro rok 2013) přibyla i nová funkce do osciloskopu: Voltmetr. Jedná se o čtyřkanálový(osmi kanálový) voltmetr s nastavitelnou vazbou AC/DC, měření napětí špička-špička, maxímální/minimální napětí a u střídavých veličin měření středná hodnoty napětí nebo efektivní hodnoty. Navíc jsou zobrazeny údaje rozdílu napětí mezi kanály CH1-CH2 a CH3-CH4. Voltmetr je velice užitečným doplňkem a musím výrobce pochválit za tuto vychytávku.

Voltmetr v osciloskopu TS Pro Color
Voltmetr v osciloskopu TS Pro Color

Za zmínku ještě stojí variabilita nastavení zobrazení jednotlivých kanálů osciloskopu, kde je na výběr zobrazení všech kanálů do jedné mřížky, dvou mřížek nebo čtyř mřížek. Další funkcí je barevné schéma. Je na výběr ze třech barevných schémat, kdy jedno se hodí do tmavého prostředí/přítmí, další do slunečného počasí. Samozřejmostí jsou časové a napěťové kurzory.

Program do PC

Aplikace Mainbar
Aplikace Mainbar

K diagnostickému přístroji TS Pro Color je dodáván software do PC skládající se z několika programů. Základ je PC Center Mainbar. Jedná se o aplikaci typu lišty s ikonkami - rozcestník.

Program Starter
Program Starter - neaktuální printscreen

První položka spouští program Starter sloužící pro sériovou diagnostiku stejně tak jako je tomu v samotném přístroji. V úvodní obrazovce programu je přehled značek automobilů, po kliknutí na vybranou značku se objeví nabídka modelů vozidel, dále nabídka systémů a po rozkliknutí lze vybrat konkrétní systém, který chceme diagnostikovat. Oproti diagnostice pomocí samotného příručního přístroje je snad jedinou výhodou možnost logovat vybrané naměřené parametry do souboru a následně tyto parametry zpracovat v nějakém tabulkovém programu. Ovšem zde se nachází podstatná chyba v programu a tou jest logování pouze viditelných parametrů na obrazovce. Zde se skrývá také nevýhoda proti zobrazení naměřených parametrů na samotném přístroji a tou jest neřažení naměřených parametrů stylem: zobrazované parametry seřadit nahoru a nezobrazované dolů. Tedy najednou je možno zobrazit pouze asi 11 parametrů ze všech možných a ještě si nemůžeme vybrat, které uvidíme společně. Doufám, že výrobce tuto chybu brzy opraví.

Program Scope
Program Scope


Druhá položka je program Scope neboli osciloskop v PC. Program po dlouhém vývoji funguje vcelku dobře ovšem stále nejsou dodělány některé funkce(nacházejí se v programu nefunkční ikonky). Podstatnou výhodou je zobrazení logovaných průběhů (tzv. dlouhých záznamů) s možností zvětšit detail průběhu obšem oddálit průběh pro lepší přehlednost již nejde. Stejně tak nastává problém při zobrazení více kanálů přes sebe, kdy se čitelnost značně omezuje. Lze sice zvolit "nový detail", kde se vybrané kanály zobrazí v novém okně, ale v tu chvíli se ztratí časová spojitost mezi původním okně se zobrazeným oscilogramem a oknem s vybranými kanáli. Neboli posuvníkem času lze pohybovat u každého okna zvlášť a tím se ztratí časová spojitost. Opět čekám na nápravu ze strany výrobce. Dále mi vadí absence možnosti dodat popisky a poznámky k naměřenému průběhu. Sice jakási volba zde je (volba Zobrazení - nastavení vzhledu), ale vyplněné údaje se nikde nezobrazí ani neuloží. Velkou výhodu vidím v možnosti nastavení vzhledu a barev oscilogramu, kde se dá zvolit vzhled pro přehlednější zobrazení namřených průběhů. Dále spojení s přístrojem TS Pro Color je ovládání osciloskopu na PC mnohem komfortnější.

Program Archive
Program Archive


Třetí položka je program Archive, kde se přehledně zobrazují uložená data z diagnostiky a osciloskopu. Záznamy lza stáhnout do PC a vytisknout přehledný protokol. Oscilogramy v tomto programu lze zobrazovat pokud byly uloženy funkcí "printscree" neboli sejmutí aktuální obrazovky. Logované záznamy (dlouhý záznam) v tomto programu nelze nijak spustit ani při kliknutí na uvedený soubor se nespustí program Scope.
Čtvrtá položka spuštění programu s technickými daty, pokud jsou data zakoupena současně s přístrojem.
Zbývající položky jsou pro aktualizaci přístroje, nastavení základních údajů a ukončení programu.

V současné době již nejnovější pracovní verze programu Scope pro funkci osciloskopu na PC je alesoň v takové fázi, že lze prohlížet zaznamenané oscilogramy z přístroje TS Pro Color a lze zobrazovat aktuální naměřené průběhy na PC. Ovšem program stále není dotažen do konce. Ovšem věřím, že výrobce brzy dotáhne i tuto část do konce a bude možno plnohodnotně využívat funkci osciloskopu i na PC.

Poznámka: Veškeré naměřené průběhy z osciloskopu uvedené zde na webu jsou naměřeny tímto přístrojem.

Uniscan

Uniscan patří mezi diagnostické přístroje s tzv. interfacem neboli převodníkem signálových úrovní mezi datovou sběrnicí v automobilu a počítači. Tedy diagnostika uniscan se skládá z programu pracujícím pod operačním systémem DOS, interface připojeným na dva sériové porty COM v počítači a do diagnostické zásuvky v automobilu. V dnešní době je již tento diagnostický přípravek má mnoho nevýhod. Již z popisu je jasné, že hlavní nevýhoda je nutnost práce pod systémem DOS a počítač musí mít dva sériové porty. Dále samotný program v počítači stačí na vozidla do roku výroby 2002 a podpora některých značek vozidel končí již v devadesátých letech. Ovšem u systémů, které jsou programem podporovány je Uniscan výborným pomocníkem za poměrně málo peněz. Interface se dá vyrobit svépomocí ovšem i zde je problém. V převodníku je použit mikrokontroler ATTiny2313, který se již nevyrábí. A náhrada ATTiny13 již není zcela kompatibilní.

ELM327

Dalším zástupcem diagnostických přístrojů v kategorii interfaců k PC je ELM327. Název vznikl díky použitému převodníku ELM327, který převádí data z automobilových sběrnic (ISO9141-2, KWP2000, PWM, CAN-OBD2) na sériovou komunikaci RS232. Tedy v základu se jedná o sériový převdník ovšem nástavbou může interface komunikovat po USB portu nebo bezdrátově. Ve skutečnosti v převodníku není integrovaný obvod ELM327, ale mikrkontrolér PIC, který zastává stejnou funkci. Periferní obvody se starají o přizpůsobení signálových úrovní k automobilu a počíači. V případě použití USB verze je třeba mít nainstalovaný ovladač FT232RL od firmy FTDIchip, který zajistí komunikaci po virtuálním sériovém portu(COM port). K převodníku ELM327 j e stadnardně dodáván ovládací software, ale mě bohužel nefungoval, tak jsem používal program Scanmaster ELM. Jeho výhodou je české prostředí. Diagnostika pomocí ELM327 může být dobrým pomocníkem za nízkou cenu. Ovšem zázraky se od něj očekávat nedají. Mnohdy přestože se program spojí s automobilem, tak vyčte prázdný registr závad přestože je závada v řídící jednotce uložená. Stejně tak řídící jednotka nemusí poskytnout všechna naměřená data a pak lze přes ELM327 vyčíst například pouze otáčky motoru, teplota motoru, poloha pedálu akcelerace a tím to končí.

15.10.2010 Jiří Blecha(doplněno 24.6.2013)

Související články